Privacy verklaring Privacy verklaring
PRIVACY VERKLARING
Inleiding
Deze privacyverklaring is van toepassing op de Protestantse Stichting Zorg Vakanties P.S.Z.V. Als organisatie vinden wij het belangrijk dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden met aandacht verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en met ingang van 25 mei 2018 – De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
Het bestuur P.S.Z.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Doelen van de verwerking van Persoonsgegeven
Wij verwerken de persoonsgegevens voor diverse doeleinden en gebruiken de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens.
De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens;
  • Versturen van informaties
  • Om contact te kunnen opnemen
  • Voor het aangaan en uitvoeren van vakanties (gasten en vrijwilligers)
 Ook gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer.
Voor de gasten van onze vakantieweek hebben wij bijzondere gegevens nodig om ervoor te zorgen dat u de juiste zorg krijgt. Deze gegevens worden zorgvuldig verwerkt en als zodanig vertrouwelijke behandeld en worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Na de vakantie week worden deze dan ook vernietigd.
Website en Cookies
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om het gebruik van de website te optimaliseren, zoals welke pagina’s u heeft bezocht en hoelang u deze pagina’s bezoekt.
Uitwisseling van persoonsgegevens
Uw gegevens worden nimmer aan derden verstrekt.
Recht op bescherming van uw persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht op correctie, beperking van verwerking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Wanneer u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden herzien en eventuele wijzigingen in het beleid worden kenbaar gemaakt op onze website, www.pszv.nl
24 januari 2020

 
terug