Beleidsplan Beleidsplan
Beleidsplan van Protestantse Stichting Zorg Vakanties

Wij kunnen ons niet altijd voorstellen wat het betekent om vanwege ziekte, beperking, of leeftijd niet vanzelfsprekend op vakantie te gaan. Gewoon er even tussenuit zijn en zorgeloos te kunnen genieten van een vakantie en daardoor niet worden gehinderd door zijn of haar beperking.

Protestantse stichting zorgvakanties organiseert jaarlijks een vakantieweek om tegemoet te komen aan deze wens. Even weg van huis en ontspannen genieten, samen met mede gasten, tevens lotgenoten, en vele vrijwilligers die zorgen voor de ondersteuning in de zorg en het organiseren van uitstapjes.  Ook voor partners die tevens mantelzorgers zijn, betekent deze vakantieweek even een ontlasting van de zorg.

De maatschappij vraagt van de burgers om zelf meer verantwoordelijkheid te nemen voor voorzieningen die zij naast de feitelijke medische zorg nodig hebben.  Deelnemers aan de vakantieweek van de protestantse stichting zorgvakanties zijn daar niet altijd toe in staat. PSZV ziet hier een duidelijke rol weggelegd. Door het organiseren van een vakantieweek voor die mensen wil PSZV haar steentje bijdragen deze mensen bij de samenleving te blijven betrekken.

Protestantse stichting zorgvakantie( PSZV) organiseert deze vakantieweek, welke is gebaseerd op de volgende uitgangspunten :
  • PSZV organiseert een vakantieweek voor mensen die wegens ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend op vakantie gaan.
  • PSZV organisatie ook deze vakantieweek voor alleengaanden die in groepsverband willen genieten van een vakantie met zonodig hulp in de zorg.
  • Deelname aan de vakantieweek staat open voor iedereen, ongeacht kerkelijke gezindte.
  • De vakantieweek vindt plaats in een aangepaste en veilige omgeving.
  • De begeleiding en ondersteuning van de gasten wordt verzorgd door voldoende en bekwame vrijwilligers.
  • Het organiseren van de vakantieweek wordt binnen een gezond financieel kader uitgevoerd. De stichting verwerft jaarlijks voldoende geld en middelen en zorgt voor voldoende reserve om ook op een langere termijn het doel veilig te stellen.
  • Gasten van de vakantieweek betalen mee in de kosten voor verblijf, waarvoor jaarlijks een tarief wordt vastgesteld. Minder vermogende gasten kunnen door de stichting financieel worden ondersteunt.  Geld mag geen belemmering zijn voor deelname aan de vakantieweek. De stichting streeft er naar om de bijdrage zo laag mogelijk te houden.
  • Alle kosten voor deskundige verzorging en begeleiding zijn voor rekening van de stichting.
  • PSZV werkt aan een hoge gast- en vrijwilligerstevredenheid.
  • De stichting wil klein blijven in organisatie. Dit is mede mogelijk doordat ook bestuursleden zelf actief participeren in de organisatie en de fondswerving. De algemene kosten van de stichting kunnen op deze manier laag blijven, maximaal 7,5% van de inkomsten.


 
terug