Samenstelling

Samenstelling
Het bestuur bestaat uit:

De Heer J. (Jan) Vlaming voorzitter
Mevrouw N. (Nelleke) Looije - Bais, secretaris
De Heer G. (Gerard) Delien,  penningmeester
Mevrouw K. (Klasien) Dijkstra, redactie
Mevrouw R. (Ruth) Smeding Jansen, verwerking aanvraag vakanties

september  2024
terug