Visie Visie
Doelstelling en beleidsplan
Waar staan wij nu eigenlijk voor als Protestantse Stichting Zorg Vakanties.
De stichting organiseert één vakantieweek per jaar voor gehandicapten en mindervermogenden.
Ongeveer 35 gasten worden uitgenodigd om één week vakantie te vieren in een aangepaste omgeving. Hulp wordt daarbij geboden door vrijwilligers.
Visie:
Om elk jaar een vakantie week te kunnen organiseren is visie nodig om de vakantie te kunnen uitvoeren. Een werkgroep, gevormd door vrijwilligers geeft uitvoering aan de vakantie week.
De stichting spant zich in om jaarlijks voldoende geld middelen te verwerven. Het geld is nodig om het aangepaste vakantie verblijf te huren en om minder vermogende gasten, en minder vermogende gasten te ondersteunen in verblijf kosten.

Om de gasten de ondersteunen en begeleiden zijn er voldoende vrijwilligers nodig. Ook hier moet blijvend aandacht aan worden geschonken.
Om op lange termijn werkt de stichting er aan om het doel veilig te stellen. Het is een uitgangspunt voldoende financiële reserve te hebben om alle verplichtingen te kunnen voldoen.
Ambities:
Om elke jaar verzekert te zijn van een goede vakantie week is een werkplan voor de werkgroep ontwikkeld.
Naast het werkplan is het noodzakelijk steeds voldoende vrijwilligers aan de vakantie week te binden.
Om voldoende financiële middelen  te verwerven stelt  de stichting jaarlijks de deelname kosten per gast vast. De kosten zijn gekoppeld aan de huurprijs van het aangepaste vakantie verblijf. De stichting ijvert er voor om meer inkomsten te verwerven, om de deelname kosten per gast zo laag mogelijk te houden.
Ook draagt de Protestantse Kerk jaarlijks bij aan de programma kosten van de vakantie week.
De Stichting denkt na om naast de vaste inkomsten bronnen, nieuwe wegen te vinden om meer financiën te ontvangen.
Uitvoering:
Het bestuur heeft een werkgroep geformeerd die jaarlijks de vakantie week organiseert. Vanuit het werkplan organiseert de werkgroep 4 bijeenkomsten met alle vrijwilligers om de vakantie voor te bereiden.


De voorbereiding bestaat uit het maken van een vakantie programma, werven van voldoende vrijwilligers. Ook wordt er een jaarlijks draaiboek gemaakt om alle taken voor het begin van de vakantie week te verdelen.
Het bestuur zorgt voor voldoende geld middelen door de vakantie bijdrage per gast te innen.

Evaluatie: Binnen een maand na het de vakantie week wordt de week geëvalueerd door de coördinatoren, dat zijn de 4 dragers van het werkplan. Na 3 maanden wordt aan alle vrijwilligers gevraagd op en aanmerkingen te maken

Bijstelling:
Om verzekert te zijn van een
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ effectief werkplan wordt na inventarisatie van alle evaluatie bijdrage, het nieuwe jaarwerkplan door het bestuur vastgesteld.
 
terug